Privacy verklaring

Er zijn diverse situaties waarin wij uw gegevens verzamelen en opslaan. Het is goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt, hoe wij uw gegevens opslaan en hoe u uw wensen kunt aangeven omtrent uw gegevens.

M.b.t. het verzamelen van deze gegevens zijn wij als makelaarskantoor buiten de AVG ook gehouden aan de wet WWFT.

 1. Welke gegevens.

Wanneer u ons inschakelt inzake aan- of verhuur, ons contactformulier invult via onze website, dan zal ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
– overige informatie die u aan ons verstrekt zoals legitimatie, inkomensgegevens, arbeidscontract en eventueel KvK-nummer.

 1. Doel vastleggen gegevens.
 1. Het versturen van nieuwsbrieven. Via e-mail verzenden wij nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn zowel commercieel als informatief. Uw voornaam, achternaam en e-mailadres worden hiervoor verzameld, opgeslagen en beveiligd.
 2. Contact opnemen. Zodra u een contactformulier via onze website invult gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen om u te informeren over onze dienstverlening.
 3. Aangaan van een opdracht tot dienstverlening. Als u ons inschakelt voor een aanhuur opdracht vragen wij u om een opdracht tot dienstverlening in te vullen en een kopie van uw ID bewijs naar ons te sturen. Deze gegevens worden zorgvuldig opgeslagen in onze beveiligde Cloud en in ons klantendossier met beveiliging.
 4. In sommige gevallen plaatsen we een remarketingcookie van Google of Facebook, die er voor zorgt dat u op een ander moment een advertentie van ons terugziet. De cookie zal geplaatst worden voor maximaal 540 dagen. U kunt altijd uw cookies verwijderen en zal dan geen remarketing advertenties van ons tegenkomen.

Na afloop van de verhuurperiode van uw woning zijn wij in het kader van de wet WWFT verplicht uw gegevens in onze beveiligde Cloud en beveiligd archief 5 jaar na beëindiging te bewaren.

 1. Uw gegevens worden gebruikt om u een adviesrapport te mailen van de woning waarin u interesse heeft.
 2. Bij aankoop van een woning. Uw gegevens en kopie ID worden gebruikt voor het opmaken van een koopovereenkomst.
 3. Uw gegevens m.b.t. de aangekochte woning, uw naam, adres, postcode en woonplaats maar ook de kosten worden gebruikt voor het opmaken van facturen. Deze gegevens worden bewaard volgende de wettelijke termijn administratieverplichtingen voor een ondernemer.

Uiteraard worden alle gegevens met uw toestemming verwerkt. Wij gaan ervan uit dat zodra u een contactformulier invult via onze websites, uw gegevens achterlaat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of een opdracht tot dienstverlening met onze kantoren tekent u ons toestemming geeft om uw gegevens op te slaan, te verwerken en te bewaren. U heeft uiteraard altijd inzage in uw gegevens, indien u dit wenst richt uw verzoek dan aan Mevrouw de Verhuurmakelaar.

 1. Ontvangers

De gegevens die wij van u ontvangen en verwerken worden o.a. beheerd door:

 1. Onze nieuwsbrieven.
 2. De e-mail van Mevrouw de Verhuurmakelaar wordt gehost door …
 3. De verhurende partij. Zodra u een woning huurt zullen u gegevens worden doorgezonden naar de eigenaar van de desbetreffende woning voor het opmaken van een huurovereenkomst. De verhurende partij zal – indien een bedrijf – uw gegevens beveiligd moeten opslaan volgens de AVGDe notaris. De notaris ontvangt de originele koopovereenkomst ter afwikkeling van de aankoop. In deze koopovereenkomst staan u gegevens.Indien nodig en afgesproken: de taxateur, de hypotheekadviseur, de gemeente, NWWI, banken. Echter alleen na uitdrukkelijke toestemming van u.
 4. Uw gegevens die op onze facturen staan geven wij door aan onze boekhouder.
 5. Branding en optimalisatie website. Onze website, Facebook, Google Analytics en Google Adwords worden beheerd door externe partijen. Deze hebben beperkt toegang tot onze beveiligde software.

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden. Mevrouw de Verhuurmakelaar heeft waar nodig met deze partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

 1. Externe links.

Op de website van Mevrouw de Verhuurmakelaar vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten de websites van Mevrouw de Verhuurmakelaar om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij u door naar de cookie- en/of privacyverklaring van de betreffende website.

 1. Foto’s

Voor commerciële doeleinden op onze website en onze Social Media kanalen zullen wij foto’s plaatsen van woningen die te huur staan. Hierbij worden straatnaam, huisnummer en plaatsnaam vermeld. Uw persoonlijke gegevens worden hier nooit vermeld. Mochten wij voor commerciële doeleinden een foto willen gebruiken waar u op staat dan zullen wij altijd eerst uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan u vragen. Deze foto’s worden bewaard in onze beveiligde Cloud.

Indien u wilt dat een foto wordt verwijderd dan kunt u een verzoek hiervoor mailen naar info@mevrouwdeverhuurmakelaar.nl Wij zullen dan deze foto verwijderen echter zal op het internet altijd de kans blijven dat er iets blijft staan.

 1. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Mevrouw de Verhuurmakelaar maar nooit langer dan nodig is, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Uiteraard zorgt Mevrouw de Verhuurmakelaar ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik.

 1. Uw rechten
 1. Recht op inzage. U heeft ten alle tijden recht uw gegevens op te vragen bij Mevrouw de Verhuurmakelaar. Dit doet u door een e-mail te sturen naar Mevrouw de Verhuurmakelaar of via info@mevrouwdeverhuurmakelaar.nl U krijgt dan een overzicht van uw gegevens in ons systeem.
 2. Recht op rectificatie. Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens gewijzigd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Mevrouw de Verhuurmakelaar. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@mevrouwdeverhuurmakelaar.nl.
 3. Recht op overdracht. Mocht u uw gegevens nodig hebben die bij ons zijn opgeslagen, dan heb je het recht op overdracht. Uiteraard moeten wij wel een kopie van uw gegevens bewaren in verband met de wet WWFT.
 4. Recht van wissen. Wilt u dat uw gegevens niet langer bij Mevrouw de Verhuurmakelaar worden vastgelegd, dan heeft u het recht ons te verzoeken om uw gegevens te wissen. Echter zijn wij wel gehouden aan diverse wettelijke termijnen waarbinnen wij uw gegevens verplicht zijn te bewaren. Heeft u vragen hierover neemt u dan gerust contact met ons op.
 5. Recht op het indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens indien u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan.

Mevrouw de Verhuurmakelaar verwerkt persoonsgegevens op grond van de uitoefening van haar beroep en bedrijf.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens om ons werk als Verhuurmakelaar goed voor u te kunnen uitvoeren of om u goed te kunnen informeren over onze dienstverlening of voor het versturen van onze nieuwsbrief aan u. Als deze verplichte gegevens niet door u worden aangeleverd dan kan Mevrouw de Verhuurmakelaar niet optimaal haar dienst aan u aanbieden.

Mocht het nodig zijn uw gegevens te delen met andere partijen dan genoemd in deze privacyverklaring dan zal hiervoor altijd eerst uitdrukkelijk toestemming aan u voor gevraagd worden.

Mevrouw de Verhuurmakelaar behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is of als wij dat rechtvaardig achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mevrouw de Verhuurmakelaar te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft uw vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mevrouw de Verhuurmakelaar via info@mevrouwdeVerhuurmakelaar.nl

Deze privacyverklaring is van 23 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.